Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii | Pagina principala
Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii
Noul ministrul al Societatii Informationale
Alexandru-Răzvan Cotovelea - Ministrul pentru Societatea Informaţională

Experienţă profesională

Funcțiile deținute:

 • Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Europene,  Coordonator Național al Asistenței Financiare Nerambursabile din partea UE;
 • Director general al Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale;
 • Coordonator național Adjunct al Asistenței Financiare Nerambursabile din partea UE;
 • Punct Național de Contact pentru Twinning;
 • Coordonator Național al Asistenței Financiare Olandeze de preaderare (1999-2007);
 • Coordonator Național al Asistenței Financiare Nerambursabile de preaderare (1999-2010);
 • Reprezentantul Tehnic în Comitetele Comisiei Europene pentru fondurile de preaderare (2006-2009);
 • Reprezentantul Tehnic în Comitetele Comisiei Europene pentru   fondurile post aderare;
 • Coordonator Național (2001 - 2005) pentru programul PHARE Multi-țară;
 • Coordonator Național  (2002 – 2006) pentru programul INTERREG III B;
 • Februarie 2013 – prezent    Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Școala Națională de Științe Politice și Administrative;
 • Mai 2012 – Februarie 2013   Secretar de Stat al Autorității de Coordonare a Instrumentelor Structurale/ Coordonator Naţional al Asistentei Financiare Nerambursabile din partea Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Europene;
 • Martie 2011 – Mai 2012    Director general, SC  CRR POWERTEAM CONSULTING SRL;
 • Ianuarie 2009 – Martie 2011    Director General ad. al Autorității de Coordonare a Instrumentelor Structurale/ Coordonator Naţional Adjunct al Asistentei Financiare Nerambursabile din partea Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice;
 • 1 aprilie 2004- 12 ianuarie 2009   Director General al Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale/ Coordonator Naţional Adjunct al Asistenței Financiare Nerambursabile, Ministerul Finanţelor Publice;
 • Decembrie 2000 – Martie 2004    Director, Direcţia Asistenţă pentru Aderare, Ministerul Integrării Europene;
 • 1999 – Decembrie 2000    Director, Direcţia Asistenţă pentru Aderare, Ministerul Afacerilor Externe;
 • 1998 – 1999   Director, Direcţia Asistenţă pentru Aderare, Guvernul României, Departamentul pentru Integrare Europeană;
 • 1997 – 1998   Expert, Responsabil de sectorul piaţa internă şi asistenţă Phare, Guvernul României, Departamentul pentru Integrare Europeană;
 • Perioada 1997  Expert , Expert în investiţii directe în servicii şi agricultură, Departamentul pentru Investiţii Străine, Agenţia Română pentru Dezvoltare;
 • Perioada  2005 – prezent   Profesor asociat, Susţinerea de cursuri la programul de Master şi ID în problematica politicilor de dezvoltare economică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Departamentul de relații internaționale.

 

Studii și specializări

 • 2005-2012  Doctor în Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • 1998 – 2001  Diplome participare , 1998, 1999, Diplomaţie şi Afaceri Europene – Parlamentul European, Bruxelles – Belgia; 1998, “Economic and Political Evolutions in Europe” – Sorbona, Paris, Franţa; 1998, Curs în domeniul JAI - Viena, Austria; 1999, Curs în domeniul Relaţiilor Publice şi Mass Media, British K.H. Fund, Bucureşti; 2000, “Problematica Extinderii U.E.”, Institutul pentru Administraţie Publică, Maastricht - Olanda; Participant la alte peste 11 scurte (max. 4 săptămâni) cursuri de pregătire profesională în Marea Britanie, Italia, Spania, Belgia, Suedia, Grecia, Olanda, Germania şi Franţa, în domeniul ştiinţelor politice şi economice, diplomaţiei, afacerilor europene, politici publice, problematica fondurilor structurale şi managementului programelor europene;
 • 1998  Ştiinţe Politice / Politici economice, Colegiul Europei / Brugge – Regatul Belgiei;
 • 1997-1998  Diplomă de Studii Aprofundate - Master, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • 1991-1997  Diplomă de Licenţă, Departamentul de Informatică şi Electroenergetică, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti.

 

Funcţii ocupate 

 • Martie 2014 - Ministrul pentru Societatea Informaţională
 • Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Europene;
 • Director general ad. în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatea de Coordonare a lnstrumentelor Structurale;
 • Director general în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatea de Coordonare a lnstrumentelor Structurale;
 • Reprezentantul tehnic al Guvernului României în Comitetul de Gestiune Phare al Comisiei Europene;
 • Reprezentantul tehnic al Guvernului României în Comitetele de Gestiune a instrumentelor structurale ale Comisiei Europene şi Consiliul Europei;
 • Punct Naţional de Contact pentru Twinning;
 • Coordonator Naţional pentru Programele Phare Multi-ţară;
 • Coordonator Naţional pentru Programul INTERREG IIIB-CADSES;
 • Coordonator Naţional pentru Programul INTERREG IIIC;
 • Coordonator Naţional pentru Programul bilateral Olandez de asistenţă guvernamentală şi economică (PSO şi Matra);
 • Coordonator (Senior program officer) pentru implementarea a 7 programe Phare în cadrul MIE şi MFP in valoare de peste 20 M Euro;
 • Membru în diferite grupuri de lucru şi comitete la nivel înalt la nivel Comunitar;
 • Reprezentantul Coordonatorului Naţional al Asistenţei nerambursabile (Ministrul Integrării Europene) în Comitetul de Monitorizare Phare Ro-UE.

 

Informaţii suplimentare

Publicaţii

 • Autor a peste 10 articole în publicaţii din străinătate şi autor a peste 23 de articole şi studii publicate la nivel naţional.
 • Autor al unei cărți.

 

Medalii şi distincţii

 • 2005 – Cavaler al Ordinului Naţional ”Pentru Merit” -  conferit prin decret Prezidenţial al Președintelui României pentru importante servicii aduse României pentru dezvoltare si gestionarea fondurilor europene și pentru contribuția adusă la integrarea țării în U.E. 
 
Limbi străine
 • Engleză
 • Franceză

Galerie de imagini
Noul ministrul al Societatii Informationale