Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii | Pagina principala
Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii
TERMENI SI CONDITII
Termeni şi condiţii Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului fspc.ro Condiţii generale pentru utilizarea site-ului Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale. Drepturi de proprietate intelectuală Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii sau a unor terţi care au autorizat Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii să le utilizeze. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Informaţii despre activitati Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi. Limitarea responsabilităţii Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru. Drept aplicabil Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente. Actualizarea condiţiilor generale Federatia Sindicatelor din Posta si Comunicatii îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.